Nyttige satser

Nyttige satser

Skattesatser for 2018 og 2019

Skat   År 2019   År 2018
Arbejdsmarkedsbidrag   8 pct.   8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år)   46.200 kr.   46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)   35.300 kr.   34.500 kr.
Bundskat   12,16 pct.   11,13 pct.
Topskat   15 pct.   15 pct.
Bundgrænse for topskat   479.600 kr.   498.900 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)   52,05 pct.   52,02 pct.
Grænse for indregning af restskat   20.500 kr.   20.100 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst   54.000 kr.   52.900 kr.
Aktieindkomst under 54.000/52.900   27 pct.   27 pct.
Aktieindkomst over 54.000/52.900   42 pct.   42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse   8.000 kr.   8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag   6.200 kr.   6.100 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag   37.200 kr.   33.300 kr.
Småsaldigrænse   13.800 kr.   13.500 kr.
         
Personalegoder   År 2019   År 2018
Bagatelgrænse for visse personalegoder   6.200 kr.   6.100 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet   2.800 kr.   2.800 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver   800 kr.   800 kr.
         
Kost og logi på rejse   År 2019   År 2018
Kostgodtgørelse for turistchauffører:        
 - pr. døgn ved rejse i Danmark   75 kr.   75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet   150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn   509 kr.   498 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn   219 kr.   214 kr.
Rejsefradrag (maks.)   28.000 kr.   27.400 kr.
         
Ejendom   År 2019   År 2018
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat   3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)   1 pct.   1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)   3 pct.   3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen)   11.200 kr.   11.000 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen)   22.400 kr.   21.900 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål   92,4 øre pr. kwh.   91,4 øre pr. kwh.
         
Befordring   År 2019   År 2018
Befordringsfradrag hjem-arbejde        
 - de første 24 km   Intet fradrag   Intet fradrag
 - 25 - 120 km   198 øre/km   194 øre/km
 - over 120 km   99 øre/km   97 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner   198 øre/km   194 øre/km
         
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   50 kr.   50 kr.
 - med kollektiv trafik   8 kr.   8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   110 kr.   110 kr.
 - med kollektiv trafik   15 kr.   15 kr.
         
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse        
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år   356 øre/km   354 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år   198 øre/km   194 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert   53 øre/km   53 øre/km
         
Børn   År 2019   År 2018
Børnefamilieydelse pr. år:        
 - Babyydelse 0-2 årige   18.228 kr.   18.024 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige   14.436kr.   14.268 kr.
 - Børneydelse 7-17 årige   11.352 kr.   11.232 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg)   16.644 kr.   16.320 kr.
         
Gaver   År 2019   År 2018
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede   65.700 kr.   64.300 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   23.000 kr.   22.500 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv.   16.300 kr.   15.900 kr.


Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.