Nyttige satser

Nyttige satser

Skattesatser for 2021 og 2022

Skat   År 2022   År 2021
Arbejdsmarkedsbidrag   8 pct.   8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år)   46.600 kr.   46.700 kr.
Personfradrag (under 18 år)   37.300 kr.   36.900 kr.
Bundskat   12,09 pct.   12,09 pct.
Topskat   15 pct.   15 pct.
Bundgrænse for topskat   552.500 kr.   544.800 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)   52,07 pct.   52,06 pct.
Grænse for indregning af restskat   21.700 kr.   21.400 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst   57.200 kr.   56.500 kr.
Aktieindkomst under 54.000/52.900   27 pct.   27 pct.
Aktieindkomst over 54.000/52.900   42 pct.   42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse   8.000 kr.   8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag   6.600 kr.   6.500 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag   41.600 kr.   40.600 kr.
Småsaldigrænse   31.000 kr.   30.000 kr.
         
Personalegoder   År 2022   År 2021
Bagatelgrænse for visse personalegoder   6.600 kr.   6.500 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet   3.000 kr.   3.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver   900 kr.   900 kr.
         
Kost og logi på rejse   År 2022   År 2021
Kostgodtgørelse for turistchauffører:        
 - pr. døgn ved rejse i Danmark   75 kr.   75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet   150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn   539 kr.   532 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn   231 kr.   228 kr.
Rejsefradrag (maks.)   29.600 kr.   29.300 kr.
         
Ejendom   År 2022   År 2021
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat   3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)   0,92 pct.   0,92 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)   3 pct.   3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen)   11.900 kr.   11.700 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen)   43.200 kr.   42.700 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål   89,9 øre pr. kwh.   89,6 øre pr. kwh.
         
Befordring   År 2022   År 2021
Befordringsfradrag hjem-arbejde        
 - de første 24 km   Intet fradrag   Intet fradrag
 - 25 - 120 km   216 øre/km   190 øre/km
 - over 120 km   108 øre/km   95 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner   216 øre/km   190 øre/km
         
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   50 kr.   50 kr.
 - med kollektiv trafik   8 kr.   8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   110 kr.   110 kr.
 - med kollektiv trafik   15 kr.   15 kr.
         
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse        
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år   351 øre/km   344 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år   198 øre/km   190 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert   55 øre/km   54 øre/km
         
Børn   År 2022   År 2021
Børnefamilieydelse pr. år:        
 - Babyydelse 0-2 årige   18.612 kr.   18.516 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige   14.724 kr.   14.664 kr.
 - Børneydelse 7-17 årige   11.592 kr.   11.532 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg)   15.516 kr.   16.614 kr.
         
Gaver   År 2022   År 2021
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede   69.500 kr.   68.100 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   24.300 kr.   24.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv.   17.200 kr.   17.000 kr.


Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.