Nyttige satser

Nyttige satser

Skattesatser for 2020 og 2021

Skat   År 2021   År 2020
Arbejdsmarkedsbidrag   8 pct.   8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år)   46.700 kr.   46.500 kr.
Personfradrag (under 18 år)   36.900 kr.   36.100 kr.
Bundskat   12,11 pct.   12,11 pct.
Topskat   15 pct.   15 pct.
Bundgrænse for topskat   544.800 kr.   531.000 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)   52,06 pct.   52,06 pct.
Grænse for indregning af restskat   21.400 kr.   21.000 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst   56.500 kr.   55.300 kr.
Aktieindkomst under 54.000/52.900   27 pct.   27 pct.
Aktieindkomst over 54.000/52.900   42 pct.   42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse   8.000 kr.   8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag   6.500 kr.   6.300 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag   40.600 kr.   39.400 kr.
Småsaldigrænse   30.000 kr.   14.100 kr.
         
Personalegoder   År 2021   År 2020
Bagatelgrænse for visse personalegoder   6.500 kr.   6.300 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet   3.000 kr.   2.900 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver   900 kr.   900 kr.
         
Kost og logi på rejse   År 2021   År 2020
Kostgodtgørelse for turistchauffører:        
 - pr. døgn ved rejse i Danmark   75 kr.   75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet   150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn   532 kr.   521 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn   228 kr.   223 kr.
Rejsefradrag (maks.)   29.300 kr.   28.600 kr.
         
Ejendom   År 2021   År 2020
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat   3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)   1 pct.   1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)   3 pct.   3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen)   11.700 kr.   11.500 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen)   42.700 kr.   60.000 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål   89,6 øre pr. kwh.   88,8 øre pr. kwh.
         
Befordring   År 2021   År 2020
Befordringsfradrag hjem-arbejde        
 - de første 24 km   Intet fradrag   Intet fradrag
 - 25 - 120 km   190 øre/km   196 øre/km
 - over 120 km   95 øre/km   98 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner   190 øre/km   196 øre/km
         
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   50 kr.   50 kr.
 - med kollektiv trafik   8 kr.   8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   110 kr.   110 kr.
 - med kollektiv trafik   15 kr.   15 kr.
         
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse        
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år   344 øre/km   352 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år   190 øre/km   196 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert   54 øre/km   54 øre/km
         
Børn   År 2021   År 2020
Børnefamilieydelse pr. år:        
 - Babyydelse 0-2 årige   18.516 kr.   18.384 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige   14.664kr.   14.556 kr.
 - Børneydelse 7-17 årige   11.532 kr.   11.448 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg)   16.614 kr.   16.289 kr.
         
Gaver   År 2021   År 2020
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede   68.700 kr.   67.100 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   24.000 kr.   23.500 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv.   17.000 kr.   16.600 kr.


Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.