Nyttige satser

Nyttige satser

Skattesatser for 2024 og 2023

Skat   År 2024   År 2023
Arbejdsmarkedsbidrag   8 pct.   8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år)   49.700 kr.   48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)   49.700 kr.   48.000 kr.
Bundskat   12,06 pct.   5,83 pct.
Topskat   15 pct.   15 pct.
Bundgrænse for topskat   588.900 kr.   568.900 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)   52,07 pct.   52,07 pct.
Grænse for indregning af restskat   23.100 kr.   22.300 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst   61.000 kr.   58.900 kr.
Aktieindkomst under 54.000/52.900   27 pct.   27 pct.
Aktieindkomst over 54.000/52.900   42 pct.   42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse   8.000 kr.   8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag   7.000 kr.   6.700 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag   45.100 kr.   45.600 kr.
Småsaldigrænse   33.100 kr.   32.000 kr.
         
Personalegoder   År 2024   År 2023
Bagatelgrænse for visse personalegoder   7.000 kr.   6.700 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet   3.200 kr.   3.100 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver   900 kr.   900 kr.
         
Kost og logi på rejse   År 2024   År 2023
Kostgodtgørelse for turistchauffører:        
 - pr. døgn ved rejse i Danmark   75 kr.   75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet   150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn   574 kr.   555 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn   246 kr.   238 kr.
Rejsefradrag (maks.)   31.600 kr.   30.500 kr.
         
Ejendom   År 2024   År 2023
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat   9.200.000 kr.   3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)   0,51 pct.   0,92 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)   1,4 pct.   3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen)   12.700 kr.   12.200 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen)   46.100 kr.   44.500 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål   76,1 øre pr. kwh.   69,7 øre pr. kwh.
         
Befordring   År 2024   År 2023
Befordringsfradrag hjem-arbejde        
 - de første 24 km   Intet fradrag   Intet fradrag
 - 25 - 120 km   223 øre/km   219 øre/km
 - over 120 km   112 øre/km   110 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner   219 øre/km   219 øre/km
         
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse        
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år   379 øre/km   373 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år   223 øre/km   219 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert   62 øre/km   61 øre/km
         
Børn   År 2024   År 2023
Børnefamilieydelse pr. år:        
 - Babyydelse 0-2 årige   20.496 kr.   18.984 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige   16.224 kr.   13.824 kr.
 - Børneydelse 7-14 årige   12.768 kr.   11.820 kr.
 - Børneydelse 15-17 årige   12.768 kr.   11.820 kr. 
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg)   16.440 kr.   15.936 kr.
         
Gaver   År 2024   År 2023
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede   74.100 kr.   71.500 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   25.900 kr.   25.000 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv.   18.300 kr.   17.700 kr.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.

fdr-logo