Firmaprofil

Sædding Revision blev i 1977 stiftet af John Møller Nielsen på hans privatadresse i Sædding. Allerede året efter var de to første medarbejdere ansat. Den 1. januar 1990 var der 5 medarbejdere i firmaet, og vi flyttede derfor til større lokaler på Snedkervej 17 i Sædding, hvor vi stadig holder til. I dag består vores team af 8 medarbejdere.

John Møller Nielsen er desværre ikke længere en del af firmaet, idet han afgik ved døden i efteråret 2006.

Simon Hessellund blev ansat hos Sædding Revision den 1. januar 2002 og har været i revisionsbranchen siden 1986. Simon har i alle årene været beskæftiget hos en registreret revisor med undtagelse af årene 1997-2001, hvor han var ansat hos en statsautoriseret revisor.

Simon Hessellund fik sin registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 4. juni 1991. 1. januar 2004 blev registreret revisor HD Simon Hessellund optaget som medejer i Sædding Revision som led i et løbende generationsskifte.

Morten Haaning blev ansat hos Sædding Revision, som revisorelev, den 1. oktober 2005. Morten videreuddannede sig sideløbende med hans arbejde i firmaet og i foråret 2014 færdiggjorde han Cand.merc.aud ved SDU. Morten er herefter i gang med at opnå sin autorisation som Statsautoriseret Revisor.

Den 1. januar 2014 blev Sædding Revision omdannet til et anpartsselskab, således at firmaet nu hedder Sædding Revision ApS. I forbindelse med omdannelsen blev Morten medejer af selskabet.

Efter længere tids fremgang i medarbejderstaben og et stigende lagerbehov overtog vi i januar 2016 det tilstødende lejemål til vores lokaler på snedkervej og fik oprettet et ekstra fælles-kontor samt et yderligere en-mandskontor. Herudover igangsatte vi et projekt omkring en løbende digitalisering af vores arbejds- og arkiveringsmetoder for at sikre en fortsat effektiv og tidsvarende arbejdsplads.

Vi er medlem af Foreningen Danske Revisorer.

fdr-logo