Lovforslag om elektronisk fakturering vedtaget

Tirsdag, 29. januar 2019

Ny lov gør det lettere for virksomheder at sende elektroniske fakturaer på tværs af EU-medlemlande  

Nyt lovforslag om elektroniske fakturering ved offentlige udbud er nu vedtaget i folketinget. Loven stiller krav om, at de offentlige myndigheder og institutioner skal kunne modtage elektroniske fakturaer efter en ny europæisk standard.

Nye fordele for virksomheder

Det vil være en fordel for virksomheder som handler med andre europæiske myndigheder at anvende den europæiske standard, da de vil kunne fakturere på samme måde i hele EU. Den europæiske standard er udviklet, så den også kan anvendes til elektronisk fakturering, når virksomhederne handler med hinanden. Standardiseringen af faktureringen i EU´s indre makred gør det derfor nemmere for virksomheder at handle på tværs af EU - både med de offentlige myndigheder samt andre virksomheder.

Frivilligt for virksomheder 

Virksomheder der handler med danske myndigheder eller institutioner kan nu frit vælge, om de vil sende en elektronisk faktura i overensstemmelse med den eksisterende danske standard eller i stedet benytte den nye europæiske standard, og ligeldes ikke have øgede omkostninger ved lovforslaget.

Implementering

Anvendelsen af den europæiske e-fakturastandard implementeres gradvist blandt danske offentlige myndigheder. Den 18 april 2019 vil den være gældende for statslige myndigheder og indkøbscentraler, mens den for regionale, kommunale og andre decentrale ordregivere vil være gældende 18. april 2020. 

Læs mere her