Ny forskudsopgørelse

Onsdag, 27. juni 2018

Det skyldes 2 ændringer som Folketinget har vedtaget, efter der blev sendt forskudsopgørelser ud for 2018.

Den ene ændring vedrører et nyt jobfradrag, der udgør 4,5 % af den del af arbejdsindkomsten, som overstiger 187.500kr., dog max. 1.400kr. i 2018, men som øges frem til 2020.

Fradraget er ligningsmæssigt og vil i 2018 betyde 370kr. mere udbetalt det første år, hvis man opnår det fulde fradrag.

Den anden ændring skyldes, at der indføres et pensionsfradrag.

Fradraget beregnes ud fra hvor meget der indbetales til din fradragsberettigede pensionsordninger, altså således ikke til en alderspension.

Fradraget gives således, at det beregnes ud fra en maksimal pensionsindbetaling på 70.000kr.

Fradraget udgør 8% hvis der er mere end 15 til du når folkepensionsalderen, og 20% hvis der er 15 eller færre år til du når til folkepensionen.

Hvis du har mere end 15 år til pensionsalderen, er fradragsprocenterne 8% i 2019, og i 2020 stiger det til 12%.

Hvis du har mindre end 15 år til pensionsalderen, stiger fradragsprocenterne i 2019 til 22% og i 2020 til 32%.

Ændringerne betyder en nedsættelse af skatten ved maksimal udnyttelsen på mellem ca. 1.500kr. og ca. 3.700kr. i 2018, afhængigt af hvor lang tid der er til folkepensionen.

Og da begge ændringer har virkning fra 1. januar 2018, giver det jo lidt mere når det skal fordeles de sidste 5 måneder i året.