Nyheder

Afgifter på spil og konkurrencer

12. August 2015

Virksomheder, organisationer mv., der udbyder spil, skal registreres efter lov om afgifter af spil på virk.dk og betale spilleafgift til SKAT. Man skal registreres efter spilafgiftsloven inden, konkurrencen afholdes

Læs mere: Afgifter på spil og konkurrencer

Håndværkerfradraget genindføres

22. Juli 2015

Regeringen har indgået en aftale om genindførelse af håndværkerfradraget – også kendt som den såkaldte BoligJobordning - med tilbagevirkende kraft for hele 2015

Læs mere: Håndværkerfradraget genindføres

Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

24. Juni 2015

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for 2014

Læs mere: Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

Beskatning af lejlighedsgaver

29. Juni 2015

I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang

Læs mere: Beskatning af lejlighedsgaver

Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?

15. Juni 2015

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder

Læs mere: Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?