Nyheder

Betaling af frivillig acontoskat

2. November 2015

Den 20. november har tidligere været sidste frist for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat til imødegåelse af restskat. Fristen er nu forlænget til den 1. februar 2016

Læs mere: Betaling af frivillig acontoskat

Momsfradrag af byggemodningsudgifter afholdt før 2011

6. Oktober 2015

Siden den 1. januar 2011 har momspligtige virksomheder haft pligt til at betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligten ved salg modsvares af, at sælgere af byggegrunde har fået adgang til at fradrage moms af deres udgifter vedrørende grundene

Læs mere: Momsfradrag af byggemodningsudgifter afholdt før 2011

Skatten i 2016

18. September 2015

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2016. De er alle steget en lille smule

Læs mere: Skatten i 2016

Kan teambuilding føre til beskatning af medarbejderne?

1. Oktober 2015

Når arbejdsgiveren betaler for et arrangement uden fagligt indhold, skal medarbejderne beskattes heraf. Et skattepligtigt arrangement kan dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder

Læs mere: Kan teambuilding føre til beskatning af medarbejderne?

Hvornår skal konkursboer momsregistreres?

10. September 2015

Konkursboer, som ikke har været momsregistreret, har førhen kunnet udskyde momsafregningen til den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten. SKAT har ændret denne praksis vedrørende konkursboers fritagelse for pligten til at lade sig momsregistrere

Læs mere: Hvornår skal konkursboer momsregistreres?