Nyheder

Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop

30. juni 2021

Det nye er, at vi på kampagne-landingssiden har tilføjet et komprimeret afsnit om, hvad de nye momsregler betyder for virksomhederne. På siden om regler kan man læse uddybende baggrundsviden om reglerne

Læs mere: Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

9. juni 2021

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link

Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen for indberetning af selskabernes årsrapporter forlænges fra 31. maj til 30. juni 2021. Lovforslaget blev 1. behandlet den 4. maj og 2.-3. behandles den 11. maj 2021.

Skatteministeren har besluttet, at oplysningsfristerne for erhvervsdrivende tilsvarende bør forlænges fra 1. juli til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag bliver vedtaget

Læs mere: Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

Du kan søge om et rentefrit momslån – søg senest 16. juni

1. juni 2021

Folketinget har vedtaget, at virksomheder med momsfrist den 1. juni 2021 kan søge om et rentefrit momslån på grund af corona-situationen.

Du kan søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms, din virksomhed har indberettet rettidigt til indberetningsfristen den 1. juni 2021.

Det betyder, at du kan låne et beløb, der svarer til det, du har indberettet for perioden:

• 1. kvartal 2021 med indberetning og betaling den 1. juni 2021.

Hvis du har ændret indberetningen for perioden til et mindre beløb end det oprindelige, vil lånet også blive mindre.

Sådan søger du:

Du kan søge frem til den 16. juni 2021 via virk.dk, og du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage.

Lånet skal betales tilbage via Skattekon-toen senest den 1. november 2022

Læs mere: Du kan søge om et rentefrit momslån – søg senest 16. juni

Udskydelse af frister for slutafregning

1. juni 2021

Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning
for covid-19 relateret kompensation bliver skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.

Fristforlængelsen kommer til at gælde for slutafregningen på tværs af alle Erhvervsstyrelsens
kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger,
lønkompensation og selvstændige mv

Læs mere: Udskydelse af frister for slutafregning