Nyheder

Fra 1. juli 2016 skal selskaber indberette digitalt

23. Juni 2016

Fra 1. juli er det obligatorisk for selskaber at oprette, ændre og lukke selskaber digitalt frem for på papir eller e-mail. Det bliver hermed også både billigere og hurtigere at foretage oprettelser, ændringer og lukninger af selskaber

Læs mere: Fra 1. juli 2016 skal selskaber indberette digitalt

Ansøgning om momskompensation - frist 1. juli 2016

22. Juni 2016

Almennyttige og velgørende foreninger m.v. godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter. Kompensationen kan søges fra den pulje, som er afsat hertil i henhold til Finansloven § 9. Listen over godkendte foreninger kan ses på skat.dk

Læs mere: Ansøgning om momskompensation - frist 1. juli 2016

Nye skatteregler for medarbejderaktier

3. Juni 2016

Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget L149B, der genindfører gunstige skatteregler for beskatning af aktier, købe- og tegningsretter for medarbejdere. Loven er gældende for aftaler, der indgås fra den 1. juli 2016 eller senere

Læs mere: Nye skatteregler for medarbejderaktier

Udbetal ikke feriepengene før, du får besked på det

15. Juni 2016

Arbejdsgivere har pligt til at indberette feriepenge i eIndkomst hos SKAT, hvorefter oplysningerne automatisk bliver sendt til Feriepengeinfo. Der skal indberettes feriepengeoplysninger for timelønnede – både fuldtids- og deltidsansatte og løsørearbejdere samt for fratrådte funktionærer, der har haft ferie med løn

Læs mere: Udbetal ikke feriepengene før, du får besked på det

Momsfri virksomhedsoverdragelse

26. maj 2016

Salg af virksomhedens aktiver mv. anses ikke for levering af varer og ydelser i forbindelse med hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, idet modtageren placeres i overdragerens sted. Det forhold, at modtageren træder i overdragerens sted, udgør en form for momsmæssig succession, hvor den nye indehaver indtræder i overdragerens momsmæssige status

Læs mere: Momsfri virksomhedsoverdragelse