Nyheder

Forslag til kommunikation om ophør af TastSelv-kode for borgere pr. 1. januar 2020.

5. november 2019

Nu er det slut med TastSelv-koden for borgere

Fra 1. januar 2020 kan du ikke længere bruge din TastSelv-kode for borgere. Du skal i stedet bruge NemID, når du logger på TastSelv.  

Dine klienter kan give dig adgang til deres TastSelv på skat.dk/autorisation Læs mere: Forslag til kommunikation om ophør af TastSelv-kode for borgere pr. 1. januar 2020.

Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

17. september 2019

Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et overgangsår i forhold til den nye ferielov.

Overgangsåret inden den nye ferielov står snart for døren, og det betyder, at du skal være ekstra opmærksom, når du indberetter feriepenge fra den 1. september. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du allerede nu læse, hvad den nye ferielov betyder for din indberetning af feriepenge til eIndkomst. Her kan du finde vejledning om overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Feriepenge – nu kan de også være brutto
Indtil nu har feriepenge altid skullet indberettes som nettoferiepenge, dvs. efter skat. Fra den 1. september skal du være opmærksom på, om de skal indberettes brutto eller netto. Det betyder, at det bliver ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes lønperioder, overenskomster og fratrædelsesdatoer for at kunne indberette korrekt

Læs mere på skats hjemmeside..Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september Læs mere: Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

Nu er de nye regler om moms på gavekort trådt i kraft

10. juli 2019

Fra 1. juli 2019 skal de fleste virksomheder, der sælger gavekort, til at opkræve momsen allerede ved udstedelsen.

Læs mere: Nu er de nye regler om moms på gavekort trådt i kraft

Nye regler for revisorers efteruddannelse

28. august 2019

Med den nye efteruddannelsesbekendtgørelse reduceres de fagområder som revisor skal tage efteruddannelse inden for fra 3 til 2 således, at fagområderne fremadrettet er:

  • Revisions- og erklæringsområdet
  • Anden relevant lovgivning og faglige standarder
  • Fagområdet ”Indirekte og direkte skatter” udgår som selvstændigt fagområde, men er indeholdt i ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

Inden for de 2 fagområder gives der i bekendtgørelsen flere eksempler på, hvad der kan medregnes som efteruddannelse. Eksempelvis er digitalisering, ledelse, hvidvasklovgivning og reglerne om persondatabeskyttelse nu positivt nævnt som emner, der kan medtages som efteruddannelse.

Fra den 3-års periode der begynder den 1. januar 2021, skal revisor vælge mellem 2 alternativer til opfyldelse af efteruddannelseskravet.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen Læs mere: Nye regler for revisorers efteruddannelse

Færre skal betale "bamse-afgift"

19. marts 2019

Grænsen, for hvornår der skal betales gevinstafgift, hæves

Læs mere: Færre skal betale "bamse-afgift"