Nyheder

Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.

6. juli 2021

Den opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.

Se mere på SKAT

Her kan arbejdsgivere og lønbureauer læse om de nye regler for at beregne skatten af fri bil.

Ændringen betyder, at alle medarbejdere skal have beregnet et nyt beskatningsgrundlag for fri bil.

Arbejdsgiver skal således indberette et nyt beløb sammen med juli-lønnen til eIndkomst

Læs mere: Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil)...

Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter

5. juli 2021

Vi har slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. Det drejer sig om:

NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land.


NT2 – Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land.


Fremover hedder den digitale blanket Nordisk træk – forskudsskat.

Den digitale blanket ligger det samme sted som tidligere NT1NT2 . Her findes papirblanketterne også

Læs mere: Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

9. juni 2021

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link

Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen for indberetning af selskabernes årsrapporter forlænges fra 31. maj til 30. juni 2021. Lovforslaget blev 1. behandlet den 4. maj og 2.-3. behandles den 11. maj 2021.

Skatteministeren har besluttet, at oplysningsfristerne for erhvervsdrivende tilsvarende bør forlænges fra 1. juli til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag bliver vedtaget

Læs mere: Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop

30. juni 2021

Det nye er, at vi på kampagne-landingssiden har tilføjet et komprimeret afsnit om, hvad de nye momsregler betyder for virksomhederne. På siden om regler kan man læse uddybende baggrundsviden om reglerne

Læs mere: Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop

Udskydelse af frister for slutafregning

1. juni 2021

Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning
for covid-19 relateret kompensation bliver skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.

Fristforlængelsen kommer til at gælde for slutafregningen på tværs af alle Erhvervsstyrelsens
kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger,
lønkompensation og selvstændige mv

Læs mere: Udskydelse af frister for slutafregning