Fristen for at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen nærmer sig

Torsdag, 18. maj 2017
.

Hvis virksomhedens regnskabsperiode sluttede den 31. december 2016, skal man indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest den 31. maj 2017. Årsrapporten skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomhederne til at indberette årsrapporten i god tid for at lette indberetningen.

Hvis virksomheden ikke overholder indberetningsfristen, vil Erhvervsstyrelsen sende en rykker til virksomhedens digitale postkasse. Den digitale post læses på Mit Virk.

Spørg din revisor til råds, hvis du har brug for hjælp til indberetning.