Aktieselskaber

Onsdag, 27. juni 2018

Som tidligere er kravet til den indbetalte kapital kun 25%, altså nu 100.000 mod tidligere 125.000, såfremt man ved stiftelsen benytter reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen.

Fra samme dato bliver det også muligt for iværksætterselskaber, i forbindelse med omdannelse til anpartsselskab, at indskyde andre aktiver end kontanter (apportindskud).

Når den samlede værdi af selskabskapital, reserve samt værdien af de indskudte aktiver udgør mindst kr. 50.000 kan selskabet omdannes.

Omdannelsen kræver en vurderingsberetning fra en godkendt revisor.

Iværksætterselskaber kan stadig ikke omdannes til aktieselskaber i første omgang, men skal først omdannes til et anpartsselskab.