Nyttige satser

Nyttige satser

Skattesatser for 2017 og 2018

Skat   År 2017   År 2018
Arbejdsmarkedsbidrag   8 pct.   8 pct.
Personfradrag (fyldt 18 år)   45.000 kr.   46.000 kr.
Personfradrag (under 18 år)   33.800 kr.   34.500 kr.
Bundskat   10,08 pct.   11,15 pct.
Topskat   15 pct.   15 pct.
Bundgrænse for topskat   479.600 kr.   498.900 kr.
Skatteloft (personlig indkomst)   51,95 pct.   52,02 pct.
Grænse for indregning af restskat   19.600 kr.   20.100 kr.
Progressionsgrænse for aktieindkomst   51.700 kr.   52.900 kr.
Aktieindkomst under 51.700/52.900   27 pct.   27 pct.
Aktieindkomst over 51.700/52.900   42 pct.   42 pct.
Bundgrænse for jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse   8.000 kr.   8.000 kr.
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag   5.900 kr.   6.100 kr.
Maks. beskæftigelsesfradrag   30.000 kr.   33.300 kr.
Småsaldigrænse   13.200 kr.   13.500 kr.
         
Personalegoder   År 2017   År 2018
Bagatelgrænse for visse personalegoder   5.900 kr.   6.100 kr.
Værdi af fri telefon, computer og internet   2.700 kr.   2.800 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver   800 kr.   800 kr.
         
Kost og logi på rejse   År 2017   År 2018
Kostgodtgørelse for turistchauffører:        
 - pr. døgn ved rejse i Danmark   75 kr.   75 kr.
 - pr. døgn ved rejse i udlandet   150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn   487 kr.   498 kr.
Logigodtgørelse pr. døgn   209 kr.   214 kr.
Rejsefradrag (maks.)   26.800 kr.   27.400 kr.
         
Ejendom   År 2017   År 2018
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat   3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.)   1 pct.   1 pct.
Kommunal ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.)   3 pct.   3 pct.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus (40 pct.-reglen)   10.700 kr.   11.000 kr.
Bundfradrag ved udlejning af sommerhus via udlejningsbureau (40 pct.-reglen)   21.400 kr.   21.900 kr.
Godtgørelse af energi afgifter anvendt til proces-formål   90,6 øre pr. kwh.   91,0 øre pr. kwh.
         
Befordring   År 2017   År 2018
Befordringsfradrag hjem-arbejde        
 - de første 24 km   Intet fradrag   Intet fradrag
 - 25 - 120 km   193 øre/km   194 øre/km
 - over 120 km   97 øre/km   97 øre/km
 - over 120 km i visse udkantskommuner   193 øre/km   194 øre/km
         
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   50 kr.   50 kr.
 - med kollektiv trafik   8 kr.   8 kr.
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:        
 - med bil/motorcykel   110 kr.   110 kr.
 - med kollektiv trafik   15 kr.   15 kr.
         
Erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse        
 - kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år   353 øre/km   354 øre/km
 - kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år   193 øre/km   194 øre/km
 - kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert   52 øre/km   53 øre/km
         
Børn   År 2017   År 2018
Børnefamilieydelse pr. år:        
 - Babyydelse 0-2 årige   17.964 kr.   18.024 kr.
 - Småbørnsydelse 3-6 årige   14.220kr.   14.268 kr.
 - Børneydelse 7-17 årige   11.184 kr.   11.232 kr.
Normalbidraget pr. år (grundbeløb + tillæg)   15.996 kr.   16.320 kr.
         
Gaver   År 2017   År 2018
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede   62.900 kr.   64.300 kr.
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   22.000 kr.   22.500 kr.
Maksimalt fradrag for gaver til almengørende foreninger mv.   15.600 kr.   15.600 kr.


Er du i tvivl eller har du spørgsmål til ovenstående satser, er du meget velkommen til at kontakte os.